Testületi ülésen hallottuk

cikador 2022.06.23, 11:00

Testületi ülésen hallottuk

 

A nyári szünet előtti utolsó ülésüket tartották honatyáink június 22-én, szerdán délután, ahol a teljes létszámmal megjelent Képviselő-testület a következő kérdésekben hozott döntést:

Elsőként tárgyalták a köztemető fejlesztésével kapcsolatban benyújtott rendelettervezetet. A lakossági észrevételekre reflektálva több területen is fejlesztést javasolt Nyakas Gábor, a temető ügyvezetője. A megszavazott előterjesztésben szerepel a temetőben lévő illemhelyek folyamatos nyitvatartása, aminek érdekében az ajtók érmes ajtózárral történő ellátása javasolt. A mozgáskorlátozott járművel történő kényelmesebb behajtásához az üzemeltető javaslatára az egyik kapu átalakítása lenne célszerű, telefonkapu felszerelésével. Valamint különösen a nyári időszakban jellemző, hogy a nyitvatartási idő után látogató marad bent a temetőben, ezért ennek megoldására a Garai utcai kiskaput olyan zárral látnák el, ami belülről nyitható, de kívülről nem. Az önkormányzat támogatja a fejlesztést, és együttműködve a temető fenntartójával hamarosan megvalósulhat. Az idei évben még 5 db gömbkőris beszerzésére és kiültetésére kerül sor a temetőben, valamint a ravatalozónál lévő 8 pad cseréje is megtörténik.

2003-ban, 20 évre adta Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete használatba a tulajdonában álló Hunyadi u. 46. szám alatti ingatlant az akkori Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, amely szerződés 2022. május 30-val lejárt. Ez indokolta, hogy a szerződést megújítsák, így az ingatlant továbbra is a tűzoltóink használhatják. Az ingatlant határozatlan időre, ingyenes használatba adta a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületnek, amit a településen működő Önkéntes Tűzoltó Egyesület is - szintén díjmentesen - használhat a meghatározott védelmi feladatok megfelelő ellátásának érdekében.

Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnökének hosszas elemzését követően majd a képviselők vitája után döntés született a közétkeztetési díjak emelésének vonatkozásában. Az egész országban tapasztalható áremelkedés indokolja a diákétkeztetésben eszközölt emelést. Mivel Bátaszék Város Önkormányzat mindig is szociálisan érzékeny testületként működött, ezért most is igyekezett enyhíteni a gyermekeket nevelők terhein, így az általános iskolában tanuló, egyébként más kedvezményben nem részesülő diákok étkezési díjának 25%-át átvállalja az önkormányzat 2022. december 31-ig. Ehhez kérelmet kell majd benyújtaniuk a kedvezménnyel élni kívánóknak, ami igazolja, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100 ezer forintot.

Jó hír a városban működő civil szervezetek számára, hogy 2022. I. félévi támogatást követően a Képviselő-testület a társulási elszámolásból keletkező forrás terhére - az eddigi előirányzat bővítésével - további 2.500.000,- keretösszeget biztosít a 2022. II. félévben, amelyre hamarosan pályázni is lehet. Ami keretösszeg még kiegészült 250 ezer forinttal, amit a Római Katolikus Egyház számára ítélt meg a testület, hogy a templomban az elmúlt hetekben keletkezett viharkárokat enyhítsék. A nemrégiben megtalált dolinai harang a Romkertbe kerül, ahol haranglábat kap, és szeptember második hétvégéjén, ünnepélyes keretek közt felavatják és megáldják. A tervek szerint funkciót is kap a harang, mint például a Géza koronázási ceremónián megszólal majd.

 

A felsőoktatásban résztvevő diákok is örülhetnek, mert Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tehetséges és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező, magyar felsőoktatásban tanuló, bátaszéki fiatalok részére a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából alapított felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj program I. félévének sikerét követően a 2022-2023. tanév I. félévére is 2.000.000,- Ft keretösszeget biztosít, melyre pályázatot kell majd benyújtani.

Az idén júliusban és augusztusban 13-13 fő diák nyári munkáját támogatják, melyre már június közepéig jelentkezni kellett. A benyújtott jelentkezések elbírálása folyamatban van.

Jóváhagyták a 2023. évi Gördülő Fejlesztési Tervet is, amely a viziközmű-rendszer 2023. évi beruházási-felújítási-pótlási terve. Továbbra is jut forrás a természetbeni szociális juttatáshoz. Az önkormányzatnak lesz lehetőség jobb minőségű téli tűzifa vásárlására, amit a rászoruló bátaszéki családok kaphatnak meg.

A Testület jóváhagyta a Bátaszék főutcáján üzemelő elektromos gépjármű töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó szerződést, amivel együtt megszűnik az ingyenes tankolási lehetőség.

Lakossági kérelem érkezett az Önkormányzathoz, hogy a József Attila utcában rendszeresen a sebességhatárt túllépve közlekednek a gépjárművek, és ennek megszüntetése érdekében fekvőrendőr kihelyezését kezdeményeznék. Az Önkormányzat munkatársai, valamint a rendőrség felméri és megvizsgálja, hogy valóban indokolt-e a forgalomlassító kihelyezése, és annak függvényében születik majd döntés, melyről a lakosságot írásban értesítik. Ehhez a lakossági bejelentéshez is kapcsolódva Bátaszék Város Önkormányzata a rendőrséggel együttműködve Bátaszéken a Budai utca mellett több helyen – Olimpia, Orbán, Bonyhádi, Deák és Kossuth utcákban – kihelyezett sebességmérőket állítanak fel, hogy ezzel is megpróbálják a sebességkorlátozásokat betartatni a közúti közlekedőkkel. A sebességmérők kihelyezését követően folyamatos és rendszeres ellenőrzés várható az egész város területén.

A maratonira nyúló testületi ülés zárásaként dr. Puskás Imre, a Fidesz frakció elnöke bejelentette, hogy Péter Géza képvislőtársa a nyári szünetet követően a Fidesz-KDMP frakcióba ül át. Ez a döntés pedig minden bizonnyal a konstruktív, és a város fejlődését szolgáló munkát fogja szolgálni. Ehhez kívánunk Péter Gézának és a frakciónak, valamint a Képviselő-testületnek is jó munkát!

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás