Testületi ülésen hallottuk

cikador 2022.10.27, 08:00

Testületi ülésen hallottuk

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülését 2022. október 26-án tartotta. Dr. Bozsolik Róbert polgármester köszöntötte a megjelent összes városi képviselőt, a meghívottakat, az érdeklődőket és a média képviselőit. Dr. Puskás Imre új napirend felvételét javasolta, egy úgynevezett önkormányzati menedzselési terv elkészítését kezdeményezte, és ezt a hazai energiaárak elszabadulásával indokolta. A képviselő szerint a megoldandó feladatokkal már most érdemes és kell foglalkozni, szükséges felmérni az esetleges következményeket, a kihívásokra pedig megfelelő válaszokat kell adni az önkormányzatnak.

A polgármester napirend előtt tájékoztatta a jelenlévőket a két ülés között elvégzett feladatokról. Részletek:

https://bataszek.hu/files/tartalom/test_ules/2022/20221026/Lejart_hatarideju_hatarozatok_20221026.pdf

https://bataszek.hu/files/tartalom/test_ules/2022/20221026/Tajekoztato_atruhazott_hataskorben_hozott_dontesekrol_202209221020.pdf

A kérdéseket és a hozzászólásokat követően elsőként az újonnan felvett napirendet tárgyalták a városvezetők. Puskás Imre referátuma a költségvetési racionalizálási, illetve menedzselési terv elkészítésére a város polgármesterét kérte fel. Bonnyai József képviselő indítványozta a közös munkát, a frakciók javaslatai alapján történő munkavégzést, amelyet a polgármester szintén megerősített azzal kiegészítve, hogy munkacsoport is dolgozhatna – a városi bizottságok vezetőinek a bevonásával – a tervkészítésen. Bátaszék első embere elmondta, hogy nem tartja elfogadhatónak Puskás képviselő javaslatát, amelyik szerint a város bontsa fel vagy szüntesse meg a különböző médiumokkal kötött szerződéseit, mert az objektív tájékoztatást egyre fontosabbnak tartja. A szakmai munkacsoport létrehozását a testület végül elutasította, a médiaszerződések megszüntetését pedig jóváhagyta, így a jelenlegi formában semmilyen hír, magazin, beszélgetés, beszámoló, közvetítés a testületi ülésről nem fog megjelenni a Tolnai Népújságban, a Tolnatáj Televízióban és a Rádió Antrittban a városról, a bátaszéki eseményekről.

Ezt követően a köztemetővel kapcsolatban felmerült észrevételek megoldására beérkezett ajánlatokat vitatta meg a testület Nyakas László ügyvezető (Panteon Kft.) jelenlétében. Önkormányzati rendeletmódosításokat fogadtak el, illetve Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa Alapító Okiratának módosítását hagyták jóvá.

Szintén módosították a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet. Puskás Imre javaslatára tájékoztatási határidőkkel kapcsolatos változtatások is várhatók a következő testületi ülésen. Kövesdi közlekedésszabályozási elem létesítésével kapcsolatosan is vitáztak, a „korlátozó kapu” kihelyezését nem támogatták, behajtási engedély igényléséhez kötötték a behajtást az érintett útszakaszra.

Jóváhagyták a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmeket, illetve a beszámolót a város környezeti állapotáról. Molnár Péter képviselő szerint nagyon szemetes Bátaszék, szorgalmazza ennek az állapotnak a megoldását. Ehhez a véleményhez többen is csatlakoztak.

Ezután többek között döntés született a 2022. évi karácsonyi városi adománygyűjtő akció szervezéséről és meghirdetéséről is, a Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendeléséről, és az elektromos autók töltőállomásának a szüneteltetéséről. Határoztak a 2021–27-es időszakban megvalósítandó TOP PLUSZ projektek listájának módosításáról is.

A testületi ülés teljes dokumentációja megtekinthető itt:

https://bataszek.hu/2022_oktober_26i_testuleti_ules

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás