Testületi ülésen hallottuk

cikador 2022.12.15, 08:00

Testületi ülésen hallottuk 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülését december 14-én tartotta. Napirend előtt tájékoztatót hallhattak a jelenlévők dr. Bozsolik Róbert polgármestertől a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről. A városvezető az összefoglalójában többek között elmondta, hogy egyeztetett a BSE, illetve a tűzoltóság vezetőjével a szervezetek életében fontos eseményekkel kapcsolatban. A pénzügyi konstrukciós lehetőségeket is felmérték az OTP munkatársaival, átadták a Fiatalok a városért elismeréseket, és megyei díjátadón vett részt a polgármester, ahol a diákolimpián jeleskedőket jutalmazták.

A részletek itt olvashatók:

https://bataszek.hu/files/tartalom/test_ules/2022/20221214/Lejart_hatarideju_20221208.pdf

https://bataszek.hu/files/tartalom/test_ules/2022/20221214/Tajekoztato_atruhazott_hataskorben_hozott_dontesekrol_202211241206.pdf

Dr. Bozsolik Róbert ezután néhány adat segítségével szemléltette a közgyűlés 2022-ben végzett munkáját. 254 előterjesztést tárgyalt a testület, több mint 300 döntés, és 20-nál több rendelet született ebben az évben. A polgármester – csatlakozva a szociális bizottság elnökéhez – kiemelte, hogy 2023 várhatóan nagy feladat elé állítja majd a várost a szociális feladatvállalás tekintetében. A tennivalók sorolását és összegzését követően megköszönte a közreműködők segítségét és támogatását.

Az első napirend keretén belül a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetői állására érkezett pályázat sorsáról döntöttek. 2023. január 1-jétől Bencze Diána fogja vezetni a kft.-t. Ezután az önkormányzati bérlakásállomány 2023. évi felújítási tervét hagyták jóvá. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 2023. évi működésének támogatását is napirendre vették, ennek értelmében negyedéves időközönként történik a finanszírozás; és elfogadták az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét. Jóváhagyták az Ipari parkban lévő 61/28 hrsz. ingatlan bérletére vonatkozó szerződést, és döntés született a belterület 744/20 hrsz. önkormányzati ingatlan egy részének értékesítéséről.

A városvezetés biztosította a megváltozott munkaképességű dolgozók 2023. évi foglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezet, a védőoltási, illetve felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj program folytatásához szükséges támogatást. Szó esett még csapadékelvezetésről és épületek bontására is kiválasztottak vállalkozót. A nyílt ülés végén jóváhagyták a képviselő-testület 2023. évi üléstervét is.

A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető itt:

https://bataszek.hu/2022_december_14i_testuleti_uleshttps://bataszek.hu/2022_december_14i_testuleti_ules

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás