XXX. Bátaszéki Matematikaverseny - beszámoló

cikador 2019.04.15, 14:02

A XXX. Bátaszéki Matematikaverseny

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány a Bolyai János Matematikai Társulat Tolna megyei tagozatával együttműködve 2018. szeptember első napjaiban meghirdette a XXX. Bátaszéki Matematikaversenyt az általános iskolák 3-8. osztályos tanulói, valamint a velük azonos korú gimnazisták részére. Az ország 13 megyéjéből és a fővárosból összesen 84 iskola mintegy 800 tanulója nevezett a háromfordulós versenybe. Bekapcsolódtak a versenybe még a határon túlról is: 16 iskola közel 250 tanulója Az első (iskolai) fordulóra 2018. október 16-án került sor. A legalább 40%-os teljesítményt elért tanulók jutottak a második fordulóba. A második (területi) fordulót 2019. január 14-én, 51 helyszínen (határon innen és túl) 600 tanuló részvételével rendeztük meg. A második fordulóban megírt dolgozatok javítását a megyei versenybizottság végezte. A döntőbe 144 tanuló kapott meghívást a két fordulóban elért összteljesítményük alapján, közülük 1 felvidéki és 4 vajdasági diák. 

A rendezvényt 845-kor Mészáros István intézményvezető, és dr. Bozsolik Róbert polgármester nyitották meg a zsúfolásig megtelt aulában. A XXX. Bátaszéki Matematikaverseny döntőjét 2019. március 22-én, 9-11 óráig Bátaszéken az általános iskolában rendeztük meg. Minden tanuló a versenydolgozatára egy négyjegyű számot és egy jeligét írt rá. Az öt feladat megoldására 120 perc állt a tanulók rendelkezésére. A dolgozatok hibátlan megoldásával 50 pontot lehetett szerezni. A háromfordulós verseny feladatlapjait összeállították: az 5. és 6. osztályosokét  Juhász Nándor tanár (Szeged),  míg a 3. és 4. osztályosok illetve a 7. és 8. osztályosok részére Károlyi Károly tanár (Bátaszék). A feladatlapok szövegszerkesztését, a geometriai ábrák elkészítését és a feladatsorok lektorálását Kunovszki Péter okleveles vegyészmérnök (Budapest) végezte. Amíg a versenyzők a dolgozatot írták, az alatt a kísérő tanárok és a szülők dr. Katz Sándor matematika tanár (Bonyhád) előadását hallgathatták meg: „Játékok a problémamegoldó készség fejlesztéséhez”- címmel. 11 óra után a versenybizottságok megkezdték a dolgozatok javítását. Az egyes évfolyamokon a versenybizottságba olyan kiváló kollégák kerültek, akiknek a tanítványai azon az évfolyamon nem versenyeztek, ahol a kolléga versenybizottsági tag volt. Így a szubjektivitás semmiképpen sem jelenhetett meg a versenybizottság munkájában. A versenybizottsági tagok jól együttműködve, jó munkát végeztek.

Az egyes évfolyamokon a versenybizottság tagjai voltak: (kiemelten szerepel a csoportvezető neve)

3. osztály:         Fűrész Jánosné (Budapest), Fűrész János (Budapest),                       

4. osztály:         Brenyó Mihályné (Kecskemét), Gráma Jánosné (Bátaszék),

                        Nagyné Fekete Tünde (Bátaszék)

5. osztály:         Juhász Nándor (Szeged), Nagy Tibor (Kecskemét), Süveges-Szabó Marianna (Budapest), Juhász Nándorné (Szeged),  Kunovszki Péter (Budapest)

6. osztály:         Csordás Mihály (Kecskemét), Knorrné Skapér Éva (Budapest),  Bajcsi Barnabás (Lakszakállas), Csötönyi Nóra (Szekszárd), Szatmári Imre (Mohács)

7. osztály:         Zsilvölgyi Márta (Budapest), Bogdányné Pigniczki Erzsébet (Kecskemét), Fodor Mária (Budapest), Breining Beáta (Bonyhád), Kovács Gabariella (Budapest)

                        8. osztály:         Egyed László  (Baja), Csordásné Szécsi Jolán (Kecskemét), dr Katz Sándor (Bonyhád), Lányi Vera (Pécs), Tigyi István (Szeged).

                       

Míg a versenybizottságok a dolgozatok javítását végezték, addig a versenyzők, a kísérő tanárok és a szülők részére ebéd utáni szabadidős programról gondoskodtak a szervezők. A nagyszámú érdeklődő útja a katolikus templomba vezetett, ahol Sümegi József, a bátaszéki II. Géza Gimnázium igazgatója ismertette a látnivalókat, majd a romkertet és a tájházat is megtekintették. A csoportot Kemény Lajos, nyugalmazott igazgató vezette. A verseny eredményhirdetése 14 órakor kezdődött az általános iskola zsúfolásig megtelt aulájában. A döntő valamennyi résztvevője oklevelet és matematikai feladatgyűjteményt kapott. Az első három helyezett tanulók további értékes könyveket kaptak. Az I. helyezettek részére Bátaszék Város nevében értékes számológépet adott át dr. Bozsolik Róbert polgármester a jubileum alkalmából. A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskolából 3 tanuló jutott a döntőbe:

Tóth Vászoly 3.osztályos – 5. helyen végzett,

Puskás Donát 4.osztályos – 4. helyen végzett.

Mattenheim Liza 4.osztályos – 6. helyen végzett.

Mindhárom tanulónak gratulálunk a szép teljesítményhez!

A díjakat és a jutalmakat átadták: Mészáros István intézményvezető (Bátaszék), Brenyó Mihályné tanár (Kecskemét), Juhász Nándor (Szeged), a Bonifert matematikaverseny vezetője, Bajcsi Barnabás tanár Lakszakállas (Szlovákia), Kunovszki Péter vegyészmérnök (Budapest), dr Bozsolik Róbert Bátaszék város polgármestere.

Kunovszki István Matematikai Emlékdíj

A bátaszéki versenyen harmadszor került átadásra a Kunovszki István Matematikai Emlékdíj. Kunovszki István a mohácsi, Kisfaludy Károly Gimnázium matematika-fizika szakos tanára volt, 2016 októberében, 56 évesen elhunyt. Családja az ő emlékére alapította a díjat. Kunovszki István 2000-től tagja volt az Országos Bátaszéki Matematikaverseny döntő zsűrijének, 2005-től lektorálta és szerkesztette a verseny feladatlapjait, és ő lektorálta a 2009-ben megjelent Bátaszéki Matematikaversenyek 2000-2008 c. kötetet is. A díjat a tanár úr fia, Kunovszki Péter adta át, aki diákként több alkalommal is sikeresen szerepelt a bátaszéki versenyen, édesapja helyett most ő szerkesztette és lektorálta a feladatokat. A díjazott a legeredményesebb 6. osztályos tanuló Maróti-Agóts Mátyás, a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Kéttannyelvű Általános Iskola tanulója.

A XXX. Bátaszéki Matematikaverseny legnagyobb anyagi támogatói:

Bátaszék Város Önkormányzata                                             Bátaszék

MATEGYE Alapítvány                                                           Kecskemét

Bolyai János Matematikai Társulat                                          Budapest

Támogatták még:

Alisca Bau Kft                                                                        Szekszárd

Bodrogi és Társa Kft.                                                             Szekszárd

Keskenyi Földtulajdonosi Vadásztársaság                               Pörböly

TARR Kft                                                                              Szekszárd

A határon túli versenyzőket, kísérő tanárokat, szülőket, valamint azokat a magyarországi résztvevőket, akik már a versenyt megelőző napon a városba érkeztek, vendégül látták, szállást biztosítottak részükre:

Kürtösi Krisztián                                             bátaszéki plébános

Kemény Lajos                                                 nyug. isk. igazgató

                       

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik valamilyen módon és formában támogatták, segítették a munkánkat, akik azon tevékenykedtek, hogy ez a városi rendezvény minél sikeresebb legyen.

Bátaszék, 2019. április 9.

                                                                                  Károlyi Károly alapítványelnök

 

Emléklapot vehetett át Károlyi Károly, a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának elnöke

A XXX. Bátaszéki Matematikaverseny jubileumi döntőjének megnyitóján, sok éves, kiemelkedő színvonalú munkájáért Károlyi Károly tanár úrnak, az alapítvány elnökének egy szép emléklapot nyújtott át dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város polgármester.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás