2020. június 3-i polgármesteri döntés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2020. június 3-án (szerdán)

 

az alábbi napirendekben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

 

 

1. Veszélyhelyzeti intézkedésekből eredő költségkeret módosítása

116. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

2. Döntés Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében történő IV. forrás átcsoportosításról

117. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

 

Bátaszék, 2020. június 2.                                   

                 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert sk.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás