2021. április 16-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. április 16-án, pénteken

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

1. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2020. évi teljesítéséről

53. számú előterjesztés

 

  Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Készítette:    Volánbusz Zrt. közszolgáltató

 

2.  A Szent István téri vízóra akna kiépítésének jóváhagyása

60.számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

3. Árok kaszálásra vállalkozó kiválasztása

69.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

4.  A 2133 hrsz. ingatlan utólagos szennyvízbekötéséhez forrás biztosítása

71. számú előterjesztés

                      Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

                     Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

5. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálata

72. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető

 

6.  A játszótéri játékok felülvizsgálatára forrás biztosítása

74. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

7.  Bát-Kom 2004. Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés VI.sz. módosításának jóváhagyása

75. számú előterjesztés

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

  Pap Péter ügyvezető

 

 

Bátaszék, 2021.április 13.      

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás