2021. február 19-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. február 19-én, pénteken

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

Napirendek

 

 

1. Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének elfogadása

31. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                     Adorján Viktória pénzügyi ügyintéző

 

2. Döntés önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

32. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

 

3. „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása

33. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

 

 

Bátaszék, 2021. február 17.    

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás