2021. február 24-i polgármesteri döntés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. február 24-én, szerdán

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

 

1. „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására

33. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltám mb. városüzemeltetési irodavezető

                        

 

2. Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába a Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról

36. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

 

 

 

Bátaszék, 2021. február 23.    

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás