2023. február 24-i rendkívüli testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2023. február 24. (péntek) 9 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

                       

1. Hozzájárulás a Vicze János Városi Sportpálya (belterület 739/1 hrsz.) átépítéséhez

23. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Nagy Ákos BSE elnök

   Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető 

 

2. Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

44. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        TETT munkaszervezete

  

3. Döntés az Ipari parkban lévő ingatlanok eladási árának meghatározásáról szóló 259/2022.(X.26.) önkormányzati határozat módosításáról (ZÁRT)

45. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

4. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj iránti kérelem elutasítása (ZÁRT)

43. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

                                  Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

 

                                           

 

Bátaszék, 2023. február 22.                                                             

 

 

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás