2024. július 05-i rendkívüli testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2024. július 5–én (péntek) 16,30 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Képviselői eskütétel, megbízólevél átadás

 

2. Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása

125. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:--

 

3. Számvevőségi épület felújításának II. ütemének pótmunkáihoz forrás biztosítására

126. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:--

 

 

 

Bátaszék, 2024. július 3.                                                  

 

Dr. Bozsolik Róbert   

                    polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás