Testületi ülésen hallottuk

cikador 2019.02.28, 14:33

Testületi ülésen halottuk

A városvezetőink - teljes létszámmal - február 27-én üléseztek. A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Bozsolik Róbert polgármester beszámolt az előző ülést követő igen mozgalmas időszakról.

Február 1-jén került sor a Tolna Megyei Balassa János Kórház felújított osztályának sajtótájékoztatóval egybekötött átadóünnepségére. Bátaszék Város Önkormányzata is hozzájárult a kórházi osztály felújítási munkálataihoz. A tervek szerint folytatódik a felújítás, amihez idén is támogatást nyújt a város, ha azt a testület jóváhagyja.

Február hónapban számos civil szervezet tartotta közgyűlését, így a tűzoltók, a Napsugár Nyugdíjas Egylet, a Bátaszéki Sport Egyesület, a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete és a Bátaszéki Horgász Egyesület is. Ez utóbbi, maratoni hosszúságú közgyűlésen a heves vitákat követően végül megfelelő megoldást találtak a felmerülő problémákra.

A civil szervezetek elszámolási kötelességeiknek hiánytalanul eleget tettek. Azok, akik nem tudták elkölteni a város által 2018-ban nyújtott támogatásokat, visszautalták a megmaradt pénzösszeget.

Megoldódni látszik a Gárdonyi utca sarkán lévő befejezetlen önkormányzati ingatlan sorsa. Tapolcán, polgármesteri egyeztetést követően igéret van arra, hogy befejezik az ingatlan építését, amely évek óta a városközpont egyik kihasználatlan és újításra váró területe.

A konyhai dolgozók, valamint a köztisztviselők bérfejlesztését is sikerült megoldani. A testület megállapította és elfogadta a 2019 évi szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak összegét is.  A legfontosabb alapelv, hogy mindenki – aki rászorul – valamilyen ellátásban részesüljön. Minden évben körültekintően járnak el, és fontos, hogy a nappali ellátás ingyenes maradjon.  Részleteket a 38. számú előterjesztésben olvashatnak:

https://bataszek.hu/2019_februar_27i__testuleti_ules

A Gondozási Központ Idősek Klubjának Vörösmarty utcai irodaépülete oly mértékben vált életveszélyessé a megrepedezett falak miatt, hogy azonnali intézkedésre volt szükség. Az épületet kiürítették, az ott dolgozók ideiglenes irodát kaptak a főépület egyik helyiségébe, mivel a nappali ellátást folyamatosan biztosítani kell. Azt sajnos egyenlőre nem lehet tudni, finanszírozási nehézségek miatt, hogy a felújítás, valamint az esetleges új helyre költözés mikor valósulhat meg.

Kinevezték a Keresztély Gyula Városi Könyvtár régi-új vezetőjét. A kiírt álláshelyre három pályázat érkezet, melyből az egyik nem felelt meg a pályázatban foglalt feltételeknek. Egy pályázó erkölcsi bizonyítvány hiányában nem pályázhatott. Sági Lajosné, az intézmény eddig is regnáló vezetőjének pályázata minden szempontból megfelelt az elvárásoknak. A pályázatban foglalt tervek megvalósíthatóak, elfogadhatóak, a város számára mindenféle szempontból előremutatóak. A benyújtott pályázatot elbírálták, és a testület egyhangúan elfogadta. A most kinevezett vezető 2019. március 1-vel folytathatja a munkát, és 2024. február 29-ig igazgathatja a Keresztély Gyula Városi Könyvtárat. Sági Lajosnénak gratulálunk a kinevezéshez!

A városi temetőben szükségessé vált új urnafal építése, melyre két árajánlat érkezett az önkormányzat építésügyi osztályára. A kedvezőbb ajánlatot a testület elfogadta, így 40 férőhelyes új kolumbárium kerül megépítésre. A kivitelező – váraljai AMREIN Kft. - közel 1 millió forint összegért végzi el a munkálatokat.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatására az idei esztendőben is sor kerül. 2019-ben Tesco utalványok formájában köszönik meg a véradóknak az áldozatos véradományaikat, melyet az önkormányzat évi 250.000.- összegben biztosít.

                                                                ok

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás