2019. február 27-i testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. február 27-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2019.01.01. - 02.15.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása

38. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető és Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Döntés a nappali ellátás épületének biztosításáról

30. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár igazgatójának megbízása

49. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

39. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos díjak felülvizsgálata

42. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A polgármester 2019. évi szabadságtervének jóváhagyása

43. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A városi köztemetőben urnafal készítésére vállalkozó kiválasztása

40. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szenny-vízcsatornázás befejezése című projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 2. sz. módosítása

50. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Döntés szennyvízközmű rekonstrukciós pályázat benyújtásáról

51. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatása a bátaszéki véradások megszervezésének céljából

44. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

11. Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság támogatási előleg iránti kérelme

52. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című támogatási kérelem Támogatási Szerződésének módosítása

45. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtott az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” támogatási szerződés módosítás kezdeményezése

48. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Bátaszék Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

46. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása (ZÁRT ülésen)

47. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

            Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető és 

Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

16. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2019. február 15.                                                    Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás