Testületi ülésen hallottuk

cikador 2020.06.25, 08:00

Testületi ülésen hallottuk

 

A március 11-ei ülést, és a rendkívüli jogrend elrendelését követően június utolsó szerdáján ülésezett újra a Képviselő-testület. Dr. Bozsolik Róbert polgármester összefoglalójában elmondta, hogy folyamatosan igyekeztek minden lehetséges fórumon tartani a kapcsolatot mind a testületi tagokkal, mind az intézmények vezetőivel, mind pedig a lakossággal, hogy a kialakult vészhelyzetben megfelelő döntések és intézkedések szülessenek mindannyiunk érdekében.

A vírushelyzetben sem állt le az önkormányzat működése, 63 előterjesztés nyújtottak be, 90 határozatot hoztak, és 50 rendelet lépett érvénybe. A Képviselő-testület szorosan együttműködött a Gondozási Központtal, a rendőrséggel és a Kormányhivatallal, valamint az intézményekkel, civil szervezetekkel, az önkéntes segítőkkel és a lakossággal. Mindenkinek köszönet jár a koronavírussal szembeni sikeres védekezésért. A polgármester úr külön kiemelte és megköszönte azt a példaértékű – és a tudomása szerint a környező települések között egyedülállókénti - felajánlást, miszerint Bátaszék Város Képviselő-testületének tagjai lemondtak a vészhelyzet alatti tisztviselői bérükről, ezzel is segítve a védekezés költségeit.

A június 24-ei ülés napirendjén szerepelt a Bát-Kom 2004 Kft. 2019. évi szakmai és mérlegbeszámolója, amit a testület egyhangúlag fogadott el. A társaság széleskörű feladatot lát el. A legfontosabbak a városüzemeltetés körében az önkormányzati épületek és építmények üzemeltetése és karbantartása, a parkfenntartás, zöldterület-kezelés, közterületek, utak, járdák, hidak egyéb műtárgyak karbantartása, javítása és üzemeltetése. De a társaság gondoskodik a Bátaszéki Tanuszoda, a sportcsarnok, valamint a sportpálya üzemeltetéséről is. Nagy számban jelentkeznek feladatok a városi és egyházi rendezvények technikai végrehajtása tekintetében is, és a vállalkozási körben is jelentős az építőipari és a takarítási tevékenység. Pap Péter, a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a mikrovállalkozásból kisvállalkozássá fejlődött cég stabil és sikeres évet zárt.
A Bát-Kom 2004 Kft. részletes beszámolóját valamint a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót is megtalálják a városunk honlapján.

A veszélyhelyzet ideje alatt jelentős többletmunkát végeztek a Gondozási Központ idősellátásban és családsegítésben dolgozó szakemberei. Lelkiismeretesen, sokszor erejükön felül helyt álltak azért, hogy az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők ellátása megfelelően és zökkenőmentesen biztosítva legyen. Ők voltak azok, akik végig a „frontvonalban”, sokszor esetleges egészségügyi veszélyeztetésnek kitéve végezték feladataikat. Dr. Bozsolik Róbert javaslatára részükre egyszeri, rendkívüli jutalom megállapítását fogadta el a testület, ami 13 főt érint.

Szó volt a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021. nevelési évben indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezéséről, miszerint a következő nevelési évben várhatóan 12 óvodai (ezen belül 4 német nemzetiségi) és 2 bölcsődei csoport indul. A beíratott gyereklétszám 226 fő, ami hasonló létszámot jelent, mint a jelenlegi.

Mórocz Zoltán, pénzügyi irodavezető számolt be az előző évi számadatokról, miszerint a számok egy stabil gazdálkodást mutatnak. A településünk önkormányzatának 2019. évben a legfontosabb és legnehezebb feladata a meglévő intézményeinek működtetése volt. Intézményeink ugyan szigorú gazdálkodással, de egész év során működőképesek voltak, és a feladataikat megfelelő színvonalon látták el. 

Bővebb információért keresse a https://bataszek.hu/2020_junius_24i_testuleti_ules oldalt.

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás