2020. június 24-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2020. június.24.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

  Védekezési költségek

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2019. évi szakmai és mérlegbeszámolójának elfogadása

109. számú előterjesztés

   ​​ 

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft

Készítette:  Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft Felügyelő Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2019. évi ellátásáról

127. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető, Gondozási Központ

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető, Gondozási Központ

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapítása

128. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző,

       Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezése

129. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Simon Csabáné óvodaigazgató

Készítette: Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Bátaszék Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

133. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása

134. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

138. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

       Bucherné Berg Tímea és Bosnyák Erika pénzügyi ügyintézők

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

8. Az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2019. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

141. számú előterjesztés

                           

                          

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

        Bucherné Berg Tímea és Bosnyák Erika pénzügyi ügyintézők

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9. Tájékoztató a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról

130. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

10. Misére járás érdekében közlekedő járatra kötött szerződés módosítása

123. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné Dr. Varga Erzsébet

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Közösségi Művelődési Stratégia elkészítéséről

137. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Tájház felújításához tervező kiválasztása

124. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

126. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Döntés az új közművelődési tér tervezési költségeire forrás biztosításáról

131. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról

135. számú előterjesztés

  ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Döntés óvoda terasz felújítására szállító kiválasztásáról

140. számú előterjesztés

  ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Döntés a Tájház felújítására benyújtandó támogatási kérelemről

142. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként a Gondozási Központ dolgozóit érintő egyszeri rendkívüli juttatásról

143. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné Dr. Varga Erzsébet

       Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető, Gondozási Központ

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Szociális Bizottság

19. Döntés zsidó temető felújítására (II. ütem) pályázat benyújtásáról

144. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: -

 

20. Helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozása (ZÁRT ülésen)

132. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2020. június.18.                                                                     Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás