2015. december 16-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. december 16-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok 

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A Városi Köztemető működtetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

255. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  ​
2.

A köztemető fenntartásáról és a temetkezésről szóló 2/2014.(II.1.) önk.-i rendelet módosítása

254. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
3.

A BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetőjének megbízása (az előterjesztés később kerül kiküldésre!)

266. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság;  a kft Felügyelő Bizottsága

 

  

4.

A BÁT-KOM 2004. Kft-vel kötendő közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre!)

267. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság;  a kft Felügyelő Bizottsága

 

 

  
5.

A BÁT-KOM 2004. Kft. dolgozóinak jutalmazásához forrás biztosítása

268. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

           
6.

A BÁT-KOM 2004. Kft. tagi kölcsönszerződés módosítási kérelme

265. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   
7.

Bátaszék Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének és költségeinek jóváhagyása

249. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dömény Boglárka mb. igazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   
8.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói teendőinek ellátására vonatkozó vezetői megbízás jóváhagyása

250. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
9.

Civil ház és rendezvénytér tervének bemutatása

Előterjesztő: Mayerné Gyenes Aliz városüz. irodavezető

(projektoros bemutató)

 

 

  
10.

Főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre!)

264. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 
11.

TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések módosítása

269. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 
 
12.

Bátaszék Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása (az előterjesztés később kerül kiküldésre!)

271. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 
.13.

A Schindler ház átalakításával kapcsolatos tervezési költség jóváhagyása

272. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

    
14.

Felhagyott agyagbánya hasznosításának koncepció tervére vonatkozó tervezői költség jóváhagyása

273. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

15.

A Bátaszék, Mozi tér és környezetének csapadék vízelvezetés tervezésére tervezői megbízás

274. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

        
16.

Vízműként nyilvántartott ingatlan megvásárlásának jóváhagyása

260. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

    
17.

Tájékoztató az Alisca Bau Zrt-vel kötött megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

263. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

18.

Települési adó bevezetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

261. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester  

Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 

 

19.

A helyi autóbuszjáratok közlekedésének felülvizsgálata

262. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
20.

Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő-bizottsági tagjainak újraválasztása

251. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
21.

A lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló 14/2005.(X.3.) KTR számú rendelet módosítása

252. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
22.

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2010.(II.01.) KT rendelet módosításáról

253. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 
23.

Bátaszék Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

256. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   
24.

A képviselő-testület 2016. évi üléstervének elfogadása

257. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

25.

Megváltozott munkaképességű dolgozók 2016. évi foglalkoztatásának jóváhagyása

258. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

26.

A Mentha Aquatica Kft–vel, vérszállításra kötendő szerződés jóváhagyása

259. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság 

 

 

27.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

   
   

Bátaszék, 2015. december 4.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás