2015.november 25-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. november 25-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok 

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Tájékoztató a Szekszárdi Rendőrkapitányság és a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület áldozatvédelmi munkájáról

244. számú előterjesztés

Előterjesztő: Illés László r. alezr. és János Anna

Tárgyalja: --------

 

 

  
2.

A Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetésére beadott pályázat véleményezése

229. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

    
3.

A BÁT-KOM 2004. Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

234. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kiss Lajos ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

  

4.

Bátaszék Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepció (2015-2020) munkaanyagának megvitatása

235. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

 

       
5.

Lajvér településrészen árok burkolásához, Kövesd település részen padka rekonstrukcióhoz pénzügyi fedezet biztosítása

230. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

             
6.

A Budai utcai önkormányzati lakásoknál kazáncserék végrehajtásához és a Gárdonyi utca 1/1. szám alatti önkormányzati lakás felújításához pénzügyi fedezet biztosítása

232. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mayerné Gyenes Alíz városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

    
7.

Könyvtár épületben „turisztikai információs pont” kialakításához szükséges pénzügyi keret jóváhagyása

233. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mayerné Gyenes Alíz városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

      
8.

Lakáskiutalásról szóló határozat módosítása

223. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
9.

A MORBIHAN Kft-vel, házi orvosi tevékenység ellátására kötendő megbízási szerződés jóváhagyása

224. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
10.

1.A fizikoterápiás feladatokra kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása

225. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

11.

Az oktatási-nevelési intézmények auláinak hasznosítása

226. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

12.

Jelentés a 2011. évi ÁSZ által lefolytatott ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére készített Intézkedési Terv végrehajtásáról

227. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

.13.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodás I. számú módosításának jóváhagyása

228. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

14.

A Bátaszéki Thermokatalikus Erőmű Nonprofit Kft és a Bátaszéki Naperőmű Nonprofit Kft kérelmének megvitatása

245. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

15.

Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzata 5. és a Településszerkezeti Terve 7. számú módosításának előkészítése

236. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 

16.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás eszköz pályázat önkormányzati kötelezettségvállalás

247. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    
17.

Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzata 5. és a Településszerkezeti Terve 7. számú módosításához tervező megbízása

248. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

   
   

Bátaszék, 2015. november 13.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás