2016. január 27-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016. január 27-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A városi köztemető 2015. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló elszámolás jóváhagyása

4. számú előterjesztés

Előterjesztő: Nyakas Gábor ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

      
2.

A városi köztemető 2016. évi fejlesztési céljainak jóváhagyása

5. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

        
3.

A városi köztemető rendezési tervének jóváhagyása

6. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

     

4.

A Keresztély Gyula Városi Könyvtár új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

8. számú előterjesztés

Előterjesztő: Sági Lajosné igazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

​  
5.

A helyi közművelődési intézmények 7 éves (2014-2020.) továbbképzési tervének módosítása, a 2016. évi beiskolázási terv elfogadása

9. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

           
6.

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának I. számú módosítása

13. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

   
7.

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodásának II. számú módosítása

14. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   
8.

A Bátaszék, Budai u. 61. szám alatt lévő ingatlan fűtési rendszerének felújításához pénzügyi fedezet biztosítása

17. számú előterjesztés

Előterjesztő: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

          
9.

A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
10.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

11.

A helyi szociális rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
12.

Önkormányzati pályázatok előkészítésére, kidolgozására és megvalósítására kötendő keret-megállapodás jóváhagyása

12. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

13.

A Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat keretében háttértanulmány készítéséhez pénzügyi fedezet biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

18. számú előterjesztés

Előterjesztő: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

                   
14.

Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzata 5. és a Településszerkezeti Terve 7. számú módosításához kapcsolódó örökségvédelmi hatástanulmány készítéséhez pénzügyi fedezet biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

19. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

            
15.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 

 

  

   

Bátaszék, 2016. január 14.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás