2018. szeptember 26-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2018. szeptember 26.-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 ​átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk
  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. A BÁT KOM 2004 Kft. vállalkozási keretszerződésének XI. számú módosítása

230. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2018. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről

214. számú előterjesztés

        

Előterjesztő: Csötönyi László a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                 Bátaszékért Marketing NKft Felügyelő Bizottsága

 

3. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme

233. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi helyzetéről

232. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

5. Bátaszék Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önk.-i rendelet III. számú módosítása

231. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6. Tájékoztató a 2017. évi lefolytatott belső ellenőrzési jelentés megállapításaira készített Intézkedési Terv végrehajtásáról

234. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

236. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

8. A Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatához tervező kiválasztása

82. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Külterületi utak karbantartásához kivitelező kiválasztása

223. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. A bátaszéki viziközmű-rendszer 2019. évi beruházási-felújtási-pótlási tervének jóváhagyása

224. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Városi Sportcsarnok nyílászáró cseréihez kivitelező kiválasztása

235. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Döntés a Garay utca felújítási munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításáról

238. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Méltányossági kérelem elbírálása (ZÁRT ülésen)

237. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2018. szeptember 14.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás