2019. december 11-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. december 11-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 átruházott hatáskörben hozott döntések

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2019. évi működéséről

237. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Rudolf László elnök, Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság

Készítette: Rudolf László elnök, Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása

229. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Készítette: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A BÁT-KOM 2004 Kft.-vel kötött szerződések felülvizsgálata

230. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. BÁT-KOM 2004 Kft. vállalkozási keretszerződésének XVII. módosítása

243. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A BÁT-KOM 2004 Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak választása

233. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Az önkormányzati bérlakás állomány 2020. évi felújítási tervének jóváhagyása

249. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása

231. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottság

                  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A Bátaszékért Marketing Nkft.-vel kötött szerződések felülvizsgálata

232. számú előterjeszté

   

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottság

                  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A 2020. évi védőoltási program jóváhagyása

209. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Javaslat a Gondozási Központ létszám bővítésére

234. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető, Gondozási Központ

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

235. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

238. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kádár Andrásné belső ellenőr, Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

212. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: TETT munkaszervezete

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A képviselő- testület 2020. évi üléstervének megvitatása

228. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

15. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

236. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Megváltozott munkaképességű dolgozók 2020. évi foglalkoztatásának jóváhagyása

239. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Szolgálati célra kiutalt önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelem elbírálása

246. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése

248. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára Szociális Bizottság elnöke

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

19. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatala

181. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntés

241. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Ravatalozó épület vagyonvédelmének biztosítása

244. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Ipari park területén ingatlan bérletére vonatkozó döntések meghozatala

245. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Stratégiai Tervének elfogadása

252. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző​

Készítette: Zeyer Gábor informatikus

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. Önkormányzati vagyonbiztosításra beérkezett ajánlatok megvitatása (ZÁRT ülésen)

242. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

25. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. december 4.                                                                 Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás