2021. február 26-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. február 26-án, pénteken

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.01.01-02.15

 

Napirendek

 

1.  Beszámoló a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2020. évi munkájáról, a 2021. évi feladatokról, elképzelésekről  

34. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Sági Lajosné intézményvezető                         

 

2. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás jóváhagyása

37. számú előterjesztés

  

 ​Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

3. Polgármester 2021. évi szabadságtervének jóváhagyása

38. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

4. Tájékoztató a 2020. II. félév adó és számlatartozásról

39. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                    Adorján Viktória pénzügyi előadó

                    Kőművesné Monigl Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

 

5.  A rekultivált hulladéklerakó területén monitoring-utógondozási munkákra vállalkozó

40. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

6. A 2021. évi közfoglalkoztatási program indításának jóváhagyása

41. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

 

7. A Nagyboldogasszony Plébániatemplom toronyórájának felújításához fejlesztési célú támogatás jóváhagyása

42. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

8. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési év heti nyitvatartási és a csoportok nyári zárva tartási rendje meghatározásának véleményezése

46. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Készítette:    Sziebert- Csele Viktória igazgatási ügyintéző

 

9. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021/2022-es nevelési év beíratási felhívásának véleményezése

47. számú előterjesztés

 

 Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Sziebert- Csele Viktória igazgatási ügyintéző

 

10. A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 kódszámú pályázat keretében „Kanizsai Dorottya Általános Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról (ZÁRT napirend)

35. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

 

Bátaszék, 2021. február 25.    

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás