2016. március 2-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016. március 2-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A közművelődési intézmények beszámolója a 2015. évben végzett munkájukról, tájékoztató a 2016. évi elképzeléseikről, feladataikról

35. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dömény Boglárka műv. ház igazgató,, Sági Lajosné könyvtárigazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

 

      

2.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

36. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

            

3.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház átalakítására tervező megbízása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

38. számú előterjesztés

Előterjesztő:Bozsolik Zoltán mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

                 

4.

A TOP és VP pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó szerződés jóváhagyása

39. számú előterjesztés (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

      

5.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

26. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság 

 

 

           

6.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

27. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság 

 

 

  

7.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről

28. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   

8.

A közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

29. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

 

 ​

9.

Trianoni emlékmű állítás kezdeményezésének megvitatása

34. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

 

        

10.

A 2016. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

30. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: -----

 

 

 

11.

A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

32. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

12.

A Szent Orbán kápolnához vezető út megvásárlása

42. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

    

13.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 

 

  

   

Bátaszék, 2016. február 18.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás