2020. május 27-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

 

a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva hozandó döntések véleményezése érdekében Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tanácskozásra, továbbá taggyűlési döntések meghozatalára

 

2020. május 27-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Házasságkötő terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

Napirendi javaslat

 

 

 

A Bátaszékért Marketing Nkft. Taggyűléseként tárgyalandó napirendek:

 

1. A Bátaszékért Marketing NKft. 2019. évi szakmai és mérleg-beszámolójának elfogadása

113. számú előterjesztés

        

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette: Csötönyi László ügyvezető

 

2. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.-nél végzett könyvvizsgáló feladatok ellátására könyvvizsgáló megbízásáról

100. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

A Képviselő- testület által véleményezendő napirendek:

                 

3. A Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványánál végzett könyvvizsgáló feladatok ellátására könyvvizsgáló megbízásáról

101. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

4. Tájékoztató a 2019. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

102. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kőművesné Monigl Zsuzsanna főtanácsos

                  Dárdai Adrienn vezető tanácsos

 

5. Tájékoztató Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2019. évi tevékenységéről

103. számú előterjesztés

        

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: kuratóriumi elnökök

 

6. Beszámoló a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről

104. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bóta Gyula tűzoltóparancsnok

 

7. Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2019. évi tevékenységéről

105. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Farkas András elnök

 

8. A város 2019. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

106. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető 

 

9. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2019. évi ellátásáról

107. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Péter Róbert szociális ügyintéző

                   Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

                   Simon Csabáné óvodaigazgató

 

10. Tájékoztató a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről

108. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

 

11. Beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról

110. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

                     dr. Köbli Kata aljegyző

                     Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

                     Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

 

12. Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2020. évi fejlesztések jóváhagyása

111. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

13. Döntés új közvilágítási lámpatestek beszerzéséről

112. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

14. Gondozási Központ intézményvezetői állására beérkezett pályázat véleményezése

114. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

15. Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezetői állására beérkezett pályázatok véleményezése

115. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

 

Bátaszék, 2020. május 22.                                             

                 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert sk.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás