2020. március 26-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva hozandó döntések véleményezése érdekében Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületét videokonferencia egyeztetésre

 

 

2020. március 26-án (csütörtökön) 14 órára

összehívom.

 

 Polgármesteri tájékoztató meghozott döntésekről

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. 2020. évi húsvéti városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről

72. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

                              Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető

 

2. Helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

73. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

3. Döntés Bátaszék Város Településrendezési Eszközeinek - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – teljes felülvizsgálata során a véleményezési szakasz megindításáról

74. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                  Kokas és Társa Kft.

                   Béres István főépítész

 

4. Bátaszékért Marketing Kft.-vel kötött dokumentumok felülvizsgálatáról

75. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

                Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

 

5. Döntés Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében történő forrás átcsoportosításáról

76. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

 

 

Bátaszék, 2020. március 25.                                          

                 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert sk.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás