2021. március 26-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. március 26-án, pénteken

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott szociális döntésekről

 

 

Napirendek

 

 

             

1. A Szabadság utca 3. sz. alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyása

           50.számú előterjesztés

 Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

2. Bát-Kom 2004. Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés V.sz. módosításának jóváhagyása   

52.számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Pap Péter ügyvezető

 

3. Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.11).önk.-i rendeletének IV. számú módosítása

54. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

                   Készítette:     Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                                         Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

 

4. Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

55. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

5. BÁT-KOM 2004 Kft. 2021. évi feladattervének elfogadása

56. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette:    Pap Péter ügyvezető

 

6.  Telekkiegészítés vásárlási kérelem

57. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

7. A közvilágítási oszlop beszerzés és elhelyezés jóváhagyása

58. számú előterjesztés

​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

8. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázatra első támogatási kérelem benyújtása

59. számú előterjesztés

  ​

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

 

9. A Társulási Tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulások 2020. évi működéséről

 61. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     dr. Firle Anna aljegyző

 

10. A városi Tanuszoda 2020. évi üzemeltetésének tapasztalatai

63. számú előteerjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette:    Pap Péter ügyvezető

 

 11. A Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány 2021. évi támogatási  szerződésének megszüntetése

66. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

 

 12. A  helyi építési szabályzatról szóló 13/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

67. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

Bátaszék, 2021. március 22.   

 

 

                                                                                          Dr. Bozsolik Róbert

​        polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás