2022. március 02-i rendkívüli testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2022. március 02. (szerda) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évi üzleti tervének és szerződéseinek módosítása  

23. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

 

2. Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének  II. fordulós tárgyalása

36. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                        Adorján Viktória pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Szociális Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

3. Nyilatkozat a Re-víz Duna-menti Kft. üzletrészein fennálló elővásárlási jog gyakorlásáról

41. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző     

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Segítségnyújtás háború elöl menekülőknek

43. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző     

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. A 2022. évi közmeghallgatás időpontjának módosítása (szóbeli előterjesztés)

42. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:             

Tárgyalja:      

6. Döntés az 593/1 hrsz.-ú ingatlan 598/628 tulajdoni hányadára vonatkozó vételi ajánlatról (ZÁRT)

40. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

Bátaszék, 2022. február 23.

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás