2018. július 25-i rendkívüli testületi ülés

 BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2018. július 25.-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

___________________________________________________________________________

 

1. Mezőgazdasági külterületi utak karbantartása mértékének meghatározása

192. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Döntés Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzatának 2018. évi módosításáról

199. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlan elidegenítésének megvitatása

171. számú előterjesztés

    ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A Bátaszéki Sport Egyesület támogatási és finanszírozási kérelme lehajtható kosárlabda palánk beruházásának megvalósításához

195. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Kalász János Városi Sportcsarnok korszerűsítési feladatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása

174. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Bátaszék Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önk.-i rendelet II. számú módosítása

189. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. A Kossuth u. 3. szám alatti ingatlan statikai állagmegóvásához kivitelező kiválasztása

172. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A Gondozási Központban dolgozó szociális gondozónők jutalmazásával kapcsolatos döntés

190. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Javaslat létszámbővítésre a Gondozási Központ bátaszéki házi segítségnyújtás feladatellátásán

191. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Pályázat benyújtása 2018. évi rendkívüli szociális támogatásra

193. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Közművelődési érdekeltségnövelő célú pályázatról szóló döntés megvitatása

198. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása

196. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtása

197. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Távközlési földkábel kiváltása munkák elvégzésére kivitelező kiválasztása

200. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A „Bátaszéki Tanuszoda energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt kommunikációs tervének jóváhagyása

201. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Az  „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” elnevezésű projekt kommunikációs tervének jóváhagyása

202. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

Bátaszék, 2018. július 23.                                                                Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás