2020. április 29-i testületi videókonferancia

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

 

a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva hozandó döntések véleményezése érdekében Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületét videokonferencia egyeztetésre

 

 

2020. április 29-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 Polgármesteri tájékoztató 04.29

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2020. 04.04-04.17.

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Belterületi közutak forgalomszabályozásával kapcsolatos döntések meghozatala

84. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

2. A bátaszéki civil szervezetek 2020. évi támogatása

85. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

3. Kül- és belterületi utak kátyúzására vállalkozó kiválasztása

88. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

4. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2019. évi teljesítéséről

90. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: köszolgáltató

 

5. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

91. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

6. A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtott az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt vállalkozási szerződése I.sz. módosításának jóváhagyása

92. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

7. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjairól és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

93. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

8. A 67/2020. (III. 11.) önk.-i határozat módosítása

94. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

9. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása

95. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

 

Bátaszék, 2020. április 28.                                            

Dr. Bozsolik Róbert sk.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás