2021. február 12-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. február 12-én pénteken

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

Napirendek

 

 

1. Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása

12. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette:    Csötönyi László ügyvezető

 

2.  Bátaszékért Marketing NKft.–vel kötött szerződések felülvizsgálata

13. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette:    dr. Firle Anna aljegyző    

 

3.  Tájékoztató a 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

26. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2021. február 10.                           

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás