2018. december 12-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2018. december 12-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről​
  •  
  • Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Az átruházott hatáskörben hozott döntések

Kérdések, interpellációk

Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

1. Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2018. évi működéséről

281. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Rudolf László, a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

Készítette: Rudolf László, a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

2. A BÁT-KOM 2004 Kft.-vel kötött szerződések felülvizsgálata

282. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette: Pap Péter ügyvezető

                 dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: PG Bizottság

                 Felügyelő Bizottság

 

3. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

283. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: PG Bizottság

                  Felügyelő Bizottság

 

4. Az önkormányzati bérlakás állomány 2019. évi felújítási tervének jóváhagyása

284. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Pap Péter, a BÁT-KOM 2004 Kft. ügyvezeője

Tárgyalja: PG Bizottság

 

5. Bátaszékért Marketing Nkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

285. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette: Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja: PG Bizottság

                  KOIS Bizottság

                 Felügyelő Bizottság

 

6. A Bátaszékért Marketing Nkft.-vel kötött szerződések felülvizsgálata

287. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette: Csötönyi László ügyvezető

                  dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: PG Bizottság

                  KOIS Bizottság

                 Felügyelő Bizottság

 

7.  Bátaszéki Székelyek Baráti Köre kérelmének megvitatása

294. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: PG Bizottság

                 KOIS Bizottság

 

8. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton való részvétel jóváhagyása

286. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

                  KOIS Bizottság

 

9. A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

288. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kádár Andrásné belső ellenőr

                  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

 

10. A képviselő - testület 2019. évi üléstervének megvitatása

289. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

                  KOIS Bizottság

                 Szociális Bizottság

 

11. Bátaszék Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. számú módosítása

290. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

                  Adorján Viktória pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: PG Bizottság

                  KOIS Bizottság

                 Szociális Bizottság

 

12. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

291. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

                  Szociális Bizottság

 

13. A közterületek elnevezésével, valamint a házszám- megállapítással kapcsolatos szabályokról szóló önk.-i rendelet módosítása

292. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

 

14. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása

293. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

                 Szociális Bizottság

 

15. Megváltozott munkaképességű dolgozók 2019. évi foglalkoztatásának jóváhagyása

295. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

                 Szociális Bizottság

 

16. Bátaszék Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása

296. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

17. „Számvevőségi” épület megvásárlásának jóváhagyása

297. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: PG Bizottság

                  KOIS Bizottság

                 Szociális Bizottság

 

18. A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának jóváhagyása

300. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: PG Bizottság

 

19. Bodri Szőlőművelő Kft. kérelmének megvitatása

302. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: PG Bizottság

 

20. Döntés a felújítási munkára kötött vállalkozási szerződés módosításáról

303. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: PG Bizottság

21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2018. december 3.                                                                 dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás