2018.február 28.-i rendkívüli ülés

 BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2018. február 28.-án (szerda) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

___________________________________________________________________________

 

1.  Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

49. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2.   Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása

50. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

51. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Csötönyi László a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A BÁT-KOM 2004. Kft.-vel kötött közfeladat ellátási szerződés VI. számú módosítása

52. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása

53. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Új TOP pályázatok előkészítési költségeinek jóváhagyása

36. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtott az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” támogatási kérelem építési engedélyezési tervdokumentációja műszaki tartalmának jóváhagyása

44. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A Tolna Megyei Balassa János Kórház felújításának támogatása

54. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Vidékfejlesztési Program keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyása

55. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Városi Sportcsarnok felújításának tervezésére vállalkozó kiválasztása

56. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjának meghatározása

58. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tevékenység elvégzésére vállalkozó kiválasztása

59. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Önkormányzati tulajdonú épületeken napelem rendszer telepítése

12. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A  XXIII. Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszus támogatása

57. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Döntés közterületek filmforgatási célú használati díjának felülvizsgálatáról

60. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Emléktábla elhelyezésének engedélyezése a Petőfi Sándor Művelődési Ház épületének falán

61. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

17. 2018. évi TETT támogatás felhasználásának jóváhagyása

62. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

Bátaszék, 2018. február 21.                                                             Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás