2019. február 13-i rendkivüli testületi ülés

 BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

 

2019. február 13.-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirendi javaslat

__________________________________________________________________________

 

 

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

31. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének véleményezése

24. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető és Bosnyák Erika pénzügyi előadó

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3. Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének véleményezése

25. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető és Bucherné Berg Tímea pénzügyi előadó

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

4. Bátaszéki Sport Egyesület ingatlan használatba vétele iránti kérelme

26. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A 2019. évi közfoglalkoztatási program elfogadása

28. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szenny-vízcsatornázás befejezése című projekthez ingatlan rész megvásárlása

29. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Döntés a nappali ellátás épületének biztosításáról

30. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vállalkozó kiválasztása

32. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Egyes feladatok elvégzésére vállalkozók kiválasztása

33. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

34. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonnyai József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A „TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című elnevezésű pályázat alapján megkötött vállalkozási szerződés I. számú módosítása

35. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

12. A 2019. évi TETT támogatás felhasználásának jóváhagyása

36. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető és

                  Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A 2019. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

37. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző                  

Tárgyalja: 

 

 

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. február 8.                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás