2019. március 27-i rendkívüli testületi ülés

 BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2019. március 27.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirendi javaslat

__________________________________________________________________________

 

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

63. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

74. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása

75. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

4. Pályázati kiírás jóváhagyása a Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ üzemeltetésére

69. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című támogatási kérelem Támogatási Szerződésének módosítása

76. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának jóváhagyása

77. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. március 22.                                                            Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás