2020. április 8-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva hozandó döntések véleményezése érdekében Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületét videokonferencia egyeztetésre

 

 

2020. április 8-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

 Polgármesteri tájékoztató meghozott döntésekről 04.07

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2020.03.05-03.17.

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2020.03.18-04.03.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

73. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

2. Döntés Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében történő III. forrás átcsoportosításról

79. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

 

3. BÁT-KOM 2004 Kft. vállalkozási keretszerződésének I. számú és a közfeladat-ellátási szerződés VI. számú módosításáról

77. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                 

4. Döntés a Számvevőségi épület felújítása tervezéséhez többlet forrás biztosításról

78. számú előterjesztés

   ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

5. Tájékoztató a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha Intézményvezetői beosztására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról

4. számú MOB társulási előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

6. Tájékoztató a Gondozási Központ magasabb vezetői állásának pályázati kiírása jóváhagyásáról

5. számú ESZGY társulási előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

7. BÁT-KOM 2004 Kft.-vel a Városi tanuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés III. számú módosításának jóváhagyása

80. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                 Pap Péter ügyvezető

 

Bátaszék, 2020. április 7.                                              

                 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert sk.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás