2020. szeptember 23-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

 

2020. szeptember 23.-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 Lejárt határidejű jelentések

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. A 2020. évi lakás-felújítási terv II.sz. módosításának és a BÁT-KOM 2004 Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés III. sz módosításának jóváhagyása

157. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                     Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló önk.-i rendelet II. számú módosítása

178. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Adorján Viktória mb. pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

3. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtása

172. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Adorján Viktória mb. pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.  Az új Közművelődési tér tanulmány jóváhagyása

183.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

5. Döntés új védőoltás program bevezetéséről

171. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                   Szociális Bizottság

 

6. A 2020. évi TETT támogatás felhasználásának módosítása

177. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

                   Adorján Viktória mb. pénzügyi irodavezető   

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.  A Baross utcai ingatlannal kapcsolatos döntések hatályon kívüli helyezése

179. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A Baross utcai vízelvezető burkolásához hozzájárulás

180. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A Bátaszéki Római Katolikus Egyházközség 2020. évi támogatási összegének átcsoportosítása

182. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

          Szociális Bizottság

 

10. Természetbeni szociális juttatásokhoz szükséges kötelezettségvállalások jóváhagyása

184. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

 

11. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának megvitatása

185. számú előterjesztés

          

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Szociális Bizottság

 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

12.  A Közös Hivatal Közszolgálati szabályzata módosításának jóváhagyása

186. számú előterjesztés

 

  Előterjesztő:  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:     Kovács Veronika személyügyi ügyintéző

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A Kossuth utcai Civil Ház felújításának jóváhagyása

187.számú előterjesztés

        

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A Bát-Grill Kft. területvásárlási kérelmének megvitatása

188. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A Gondozási Központ működtetéséhez szükséges pótelőirányzat hozzájárulásról

189.számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

                     Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető  

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Szociális Bizottság

 

16. Az iskolai körzetek véleményezése

190.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17.  A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása

192.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Társulás munkaszervezete​

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18.  A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása

193.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Társulás munkaszervezete​

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19.  Szociális kiadások 2020. évi előirányzatainak II. számú módosítás jóváhagyása

194.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző​

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Szociális Bizottság

 

20.  Belterületi utak kátyúzására vállalkozó kiválasztása

195.számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető​

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Mederkotrás kiegészítő munkái elvégzésére vállalkozó kiválasztása

196.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

22. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2020. szeptember 14.                                                            

 

Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás