2021. január 27-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 478/2020. (XI. 3.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. január 27. szerda

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

1.  Az önkormányzati bérlakás állomány 2020. évi felújítási tervének teljesülése, 2021. évi felújítási tervének jóváhagyása

5.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Pap Péter ügyvezető

                     Bozsolik Zoltán mb. irodavezető

 

2.  A 2021. évi TETT támogatás felosztása

6.számú előterjesztés

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

 

3.  A BÁT-KOM 2004. Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása

7. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:  Pap Péter ügyvezető

Készítette:     Pap Péter ügyvezető

 

4A BÁT-KOM 2004 Kft.-vel kötött szerződések felülvizsgálata

8. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:  Pap Péter ügyvezető

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

 

5.  Az erősáramú rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása

9. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. irodavezető

 

6. Döntés Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzatának 2020. évi 1. számú módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat lefolytatásáról

10. számú előterjesztés

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. irodavezető

 

7. Tájékoztató a Város köztemetőjének 2020. évi üzemeltetési elszámolásáról, 2021. évi üzemeltetési, fejlesztési költségeinek meghatározásáról

11. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:  Nyakas Gábor ügyvezető

Készítette:     Nyakas Gábor ügyvezető

 

8.  Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

14. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Dr. Firle Anna aljegyző

 

9. Döntés közterületek elnevezéséről

15. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. irodavezető

                     Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

 

10. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatása

16. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Dr. Firle Anna aljegyző

 

11. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

18. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Sziebert-Csele Viktória igazgatási ügyintéző

 

12. Az Áhsz. módosításához kapcsolódó korrigált záró egyenlegek átvezetése

19. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

 

 

 

 

Bátaszék, 2021. január 21.                                

 

 

                 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás