2023. szeptember 21-i rendkívüli testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2023. szeptember 21 –én (csütörtök) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft Közművelődési megállapodásának XII. számú módosítása, 2023. évi önkormányzati rendezvényprogram II. számú módosítása                       

170. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Bencze Diána ügyvezető

Készítette:       Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Tolna Vármegyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

162. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr.Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

          174. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:         Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

 

4Döntés Bátaszék Város Településrendezési tervének 2. számú módosításáról szóló önkormányzati határozat 3. számú módosításáról

171. számú előterjesztés

        

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető 

 

5. Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának VIII. számú módosítása

169. számú előterjesztés

                                       

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                  Szociális Bizottság

 

6. Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. törzsrészvényeinek önkormányzati tulajdonba kerüléséről, majd állami tulajdonba adásáról

146. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr.Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.  Döntés másodnyersanyag értékesítéséről

152. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Lakossági járdaprogramhoz forrás biztosítása

          172. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Javaslat a 46/21 és 46/25 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló 166/2023.(VIII.02.) önkormányzati határozat módosítására

175. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr.Firle-Paksi Anna aljegyző    

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.    Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmek elbírálása (ZÁRT ülésen)

          176. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

         Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 

 

Bátaszék, 2023. szeptember 19.                                                       

 

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

                polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás