2020. november 4-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2020. november 4-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2020.09.16-10.27

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Új, többfunkciós Művelődési Központ létrehozására vonatkozó tanulmány jóváhagyása

183. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Szociális Bizottság

 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2.  KEHOP „Klímariadó Bátaszéken” –Települési klímastratégia kidolgozása és szemléletformáló kampány elnevezésű projekt megvalósításához szükséges beszerzések jóváhagyása

197. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

201. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 4. A TOP általános iskola energetikai korszerűsítés pályázat megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyása

202.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Rendezési terv egyes övezeti paramétereinek módosítására beérkezett kezdeményezések megvitatása

203. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Szociális Bizottság

 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

6. A Gondozási Központ eszközfejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet jóváhagyása

204. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

          Szociális Bizottság

 

7.  Számvevőségi épület használatára vonatkozó bérleti szerződések módosításának jóváhagyása

205. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.  Vörösmarty u. 8. szám alatti ingatlanon ideiglenes épület építésének jóváhagyása

206. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

   Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

​   Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                       Szociális Bizottság

 

9A helyi termelői piac működési feltételeinek javítását szolgáló pályázat benyújtásának jóváhagyása

207. számú előterjesztés

   Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

     Szociális Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

10.  A 2020. évi önkormányzati rendezvény program III. sz. módosításának jóváhagyása

208. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette:    Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

11. Illegális hulladéklerakó felszámolása érdekében pályázat benyújtásának jóváhagyása

209. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

   Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

   Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A Tájház felújítását végző kivitelező kiválasztása

210. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

   Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

  Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

13. A Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

211. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

14. A Bátaszéki Pedagógus Kórus 2020. évi támogatási összegének felhasználása

212. számú előterjesztés

 

 Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

   Készítette:  Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

   Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

15. Az Agrárlogisztikai Központ épületének üzemeltetésére kötött szerződés módosításának jóváhagyása

213. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.  A Szent István tér közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

214. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Szociális Bizottság

 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

17. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2020. október 26.                                                             

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás