2021. május 28-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. május 28-án, pénteken

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

 

1. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

102. számú előterjesztés

    

  Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

  Készítette: Pap Péter ügyvezető

 

2. Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

114.számú előterjesztés

           

               Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

               Készítette: Csötönyi László ügyvezető

 

3. Beszámoló a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2020. évi tevékenységéről

103.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Bóta Gyula tűzoltóparancsnok

 

4. Tájékoztató a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén végzett 2020. évi tevékenységéről

104.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Győri Lajos tű. alezredes tűzoltóparancsnok

 

5. Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesületének 2020. évi tevékenységéről

109.számú előterjesztés

  

            Előterjesztő: Farkas András elnök

            Készítette: Farkas András elnök

 

6. A város 2020. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

110.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Dr. Marcsek Sándor r. ezredes, kapitányságvezető 

 

7. Tájékoztató a 2020. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adó-terv teljesüléséről

101.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

      Készítette: Kőművesné Monigl Zsuzsanna főtanácsos

    Dárdai Adrienn vezető tanácsos

 

8. Bátaszék Város Önkormányzata bűnmegelőzési stratégiájának elfogadása

85.számú előterjesztés

 

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Dr. Firle Anna aljegyző

 

9. A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

105.számú előterjesztés

       Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

                                   Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető

       Készítette: Péter Róbert szociális ügyintéző

                                Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető

                                Simon Csabáné óvodaigazgató

 

10. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021/2022. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezése

108.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Simon Csabáné óvodaigazgató

       Készítette: Simon Csabáné óvodaigazgató

 

11.  Döntés telekvásárlási kérelemről

81.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

12.  Javaslat a Kossuth u. 49. szám alatti ingatlan megvásárlására

106.számú előterjesztés

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

13.  Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

107.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Dr. Firle Anna aljegyző

 

14.  Tájház felújításhoz kapcsolódó további műszaki tartalom meghatározása

111.számú előterjesztés

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

15.  Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken megnevezésű projekt Tervezési programjának jóváhagyása

117.számú előterjesztés

  

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

16.  Vörösmarty u. 8. szám alatti ingatlanon ideiglenes épület telepítéséhez kapcsolódó további költségek biztosítása

119.számú előterjesztés

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

17.  Tájékoztatás a 0131/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos eljárásról (ZÁRT)

115.számú előterjesztés

 

       Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

       Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

Bátaszék, 2021.május 20.       

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás