2024. április 24-i testületi ülés

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2024. április 24-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató a Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2023. évi tevékenységéről

71. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kuratóriumi elnökök

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2023. évi teljesítéséről

72. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Volánbusz Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A BÁT-KOM 2004. Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés III. számú módosításának jóváhagyása

73. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző, Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely kijelölés

74. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Urnafal készítési feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása

76. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Döntés Bátaszék Város Településképi Rendeletének 4. számú módosítása során beérkezett vélemények elfogadására, továbbá a módosító-rendelet megalkotása

78. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető, Béres István főépítész

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. A Kossuth u. 49. szám területén ideiglenes parkoló építése pótmunkák elvégzésére fedezet biztosítása

75. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozása (ZÁRT ülésen)

77. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

 

Bátaszék, 2024. április 18.

Dr. Bozsolik Róbert

                                                                                                     polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás