2017. szeptember 27-i Testületi ülés

 

MEGHÍVÓ

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017. szeptember 27.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

Napirend előtt

 

 

*  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

* Kérdések, interpellációk

* Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

 1. 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

202. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 1. 2. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi helyzetéről

203. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 1. 3. Beszámoló a BÁT-KOM 2004 Kft.-nél lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés során feltárt hiányosság megszüntetése érdekében elrendelt intézkedés végrehajtásáról

204. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 1.       4. A II. fogorvosi körzet további működtetése

206. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 5. Bátaszék Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének III. sz. módosítása

207. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

​​6. Az általános iskolai körzethatár kialakításának véleményezése

219. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 1. 7. Szándéknyilatkozat a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához

208. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

8. Az önkormányzati tulajdonú erdőterületekre erdőgazdálkodó megbízása

218. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 9. Döntés közterület elnevezéséről

209. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 1. 10. Nagysallói Tájház felújításának támogatása

210. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 11. Döntés külterületi utak forgalomszabályozásáról

211. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 12. „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt tevékenységeinek elvégzésére vállalkozó kiválasztása

212. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. „Tanuszoda energetikai korszerűsítése Bátaszéken” elnevezésű projekt tevékenységeinek elvégzésére vállalkozó kiválasztása

220. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 14. Az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére vállalkozó kiválasztása

205. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A Petőfi Sándor Művelődési Ház felújításának I. üteméhez kivitelező kiválasztása

221. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 16. A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére vállalkozó kiválasztása

217. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Tájékoztató a Bátaszék-Nagysalló 20 éves jubileumi ünnepségéhez kapcsolódó rendezvény előkészületeiről

216. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester          

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. A Tájház felújítása a Népi Építészeti Program pályázatból

szóbeli előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester          

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásra megkötött közszolgáltatási szerződés II. módosítása

szóbeli előterjesztés

  ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester          

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” elnevezésű támogatási kérelemhez, kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása (ZÁRT ülésen)

213. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2017. szeptember 18.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Űrlapok / Letölthető dokumentumok

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás