2021. április 30-i polgármesteri döntés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. április 30-án, pénteken

 

az alábbi napirendekben hoz döntést:

 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott szociális döntésekről

 

 

 

Napirendek

 

 

 

1.  A Szent István téren vízóra akna kiépítésének jóváhagyása

60. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

2. Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai tervének elfogadása

64. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette:    Csötönyi László ügyvezető

 

3. Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2021. évi fejlesztések jóváhagyása

65. számú előterjesztés

                Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak és közművek építéséhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

70. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

5. Belterületi utak 2021. I. félévi kátyúzási munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztása

            73. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

6. Alsónyék – Bátaszék - Báta települések között kerékpárút megvalósítására szóló együttműködési megállapodás jóváhagyása

76. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

7.  A Szabadság utca 3.sz., 846/1 hrsz ingatlanon parkoló kialakításához (I. ütem) forrás biztosítása

77. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Pap Péter Bát-Kom 2004 Kft. ügyvezető

 

8. Bátaszék Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

78. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

 

9. A Bezerédj utcában új parkoló építésének, továbbá járda nyomvonal megváltoztatásának és új járdaszakasz  építésének jóváhagyása

79. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

10. Garázshelyek kialakításának jóváhagyása az 54/37 hrsz. ingatlanon

                   80. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

11Beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

                   82. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                               Heilmann-né Lucza Krisztina gazdálkodási előadó

 

12Beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról

83. számú előterjesztés

        

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:   Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

                    dr. Firle Anna aljegyző

                    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                   Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

 

13Közterület elnevezések jóváhagyása

84. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

14. Tájékoztató a Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2020. évi tevékenységéről

87. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    kuratóriumi elnökök

 

15. Bátaszék Város Önkormányzat gesztorságával működő társulások 2020. évi pénzügyi zárszámadásának véleményezése

88. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

 

16. Termelői piac feltételeinek javítását elősegítő ingatlanvásárlásról szóló önkormányzati határozat módosítása

91. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

17. Az ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megváltoztatásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

92. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

18. Az ipari parkban lévő 61/32 hrsz-ú ingatlan értékesítésének jóváhagyása

93. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

    19Feladat-ellátási szerződések módosítása rendelési idő változása miatt

                             90. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

 

    20. Döntés a Tájház felújítás kivitelezési munkák műszaki tartalmának módosításáról

94. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

 

Bátaszék, 2021. április 27.   

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

   

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás