2021. november 24-i testületi ülés

 

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2021. november 24-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.10.14-11.17.

  Lejárt határidejű határozatok

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Tájékoztató a Bát-Kom 2004. Kft 2021. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

201. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:       Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                         Felügyelő Bizottság

 

2. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Kft 2021. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

202. számú előterjesztés

         

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Felügyelő Bizottság

 

3. V. Bátaszéki Bornapok szakmai és pénzügyi beszámolója

197. számú előterjesztés

 

   Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

       Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4. Döntés a Bátaszékért Marketing Nkft.-nél és a Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványnál végzett könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

200. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Felügyelő Bizottság

 

5.  Döntés az önkormányzat marketing tevékenységének átszervezéséről

206. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Bozsolik Róbert polgármester

    Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

6. Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2021. évi működéséről

204. számú előterjesztés

           

Előterjesztő:    Rudolf László elnök

Készítette:        Rudolf László elnök

Tárgyalja :       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

7. Bátaszéki Sport Egyesület 2021. évi működési támogatásának kiegészítése

207. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Nagy Ákos elnök

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

8. Döntés a IV. háziorvosi körzet tovább működtetéséről

          209. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Szociális Bizottság

 

9.  Döntés a szociális előirányzatok közötti átcsoportosításról

            213. számú előterjesztés

 

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

       Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                    Szociális Bizottság      

 

10.  Fizetési kötelezettséget megállapító rendeletek felülvizsgálata

          203. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

     Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:       valamennyi bizottság

 

11.  A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2022. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

214. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása

198. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13.  Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány megszűnése

161. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

14.  Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

199. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

15.  Tájékoztatás a 2021-27-es időszakban a TOP PLUSZ pályázati kiírása szerint megvalósítandó projektekről           

            215. számú előterjesztés

 

           Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       valamennyi bizottság

 

16.   Döntés a 2021. évi karácsonyi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről

            210. számú előterjesztés

           Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                  Szociális Bizottság

 

17.   Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatása

            212. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

18.   2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv 3. számú módosítása

            218. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   

19.   Bizottsági tag, bizottsági elnök megválasztása

Szóbeli előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

20.   A 0131/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntés módosítása (ZÁRT)

            216. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21.   A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2021. november 16.   

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás