2023. május 24-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2023. május 24-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 lejárt határidejű határozatok

 átruházott hatáskörben hozott döntések

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. A város 2022. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

94.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezető

Készítette:     Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezető       

 

2. Tájékoztató a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén végzett 2022. évi tevékenységéről

95. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:    Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok igazgató

Készítette:        Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltségvezető                            

                                       

3Beszámoló a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről

96. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester, Köztestület elnöke

Készítette:        Ill József mb. tűzoltóparancsnok   

 

4. Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2022. évi tevékenységéről

97. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Farkas András elnök

Készítette:        Farkas András elnök  

  

5.  A BÁT-KOM 2004 Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

98. számú előterjesztés

         

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

     Felügyelő Bizottság

                       

6Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának és szakmai beszámolójának elfogadása

99. számú előterjesztés

              

Előterjesztő:    Bencze Diána ügyvezető

Készítette:        Bencze Diána ügyvezető

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Nkft. felügyelő bizottsága

 

7. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2023/2024. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezése

100. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Simon Csabáné óvodaigazgató

Készítette:        Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

         

8A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

101. számú előterjesztés

Előterjesztő:  dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

                     Simon Csabáné MOB óvodaigazgató

                     Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző                   

                     Péter Róbert szociális ügyintéző

Tárgyalja:   Szociális Bizottság

 

9. Tájékoztató a 2022. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

103. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:       Kőművesné Monigl Zsuzsanna főtanácsos

                       Dárdai Adrienn vezető tanácsos

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Éves összefoglaló jelentés Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységek tapasztalatairól

105. számú előterjesztés

                                                                                                                    

Előterjesztő:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

            Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

102. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                        Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  Szociális Bizottság

 

12.A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítása

113. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                         

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           Szociális Bizottság

 

13. Javaslat a közterületek elnevezésével, valamint a házszám-megállapítással kapcsolatos szabályokról szóló 16/2013 (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására

104. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

112. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                       Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

                      Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző    

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           Szociális Bizottság

 

15. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. és a Re-Víz Duna-menti Kft. 2022. évi beszámolóinak, valamint az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. módosított üzleti tervének tudomásul vétele

106. számú előterjesztés

      

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Re-víz Duna-menti Kft.

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.  Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása

107. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens                                

         Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17.  Döntés Bátaszék Város Településrendezési tervének 2. számú módosításáról szóló önkormányzati határozat 1. számú módosításáról

111. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető                               

         Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Ditrói Napok rendezvényen való részvételre

            109. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

19. Önkormányzati szúnyoggyérítéshez forrás biztosítása

108. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

Bátaszék, 2023. május 18.

 

 

 

 

                                                          

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás