2024. január 31-i együttes testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek képviselő-testületeivel tartandó EGYÜTTES ülését

 

 

2024. január 31-én (szerdán) 15 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

___________________________________________________________________________

 

1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására szóló megállapodás módosítása

3. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző, Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

4. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető, Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3. A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás és a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

5. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető, Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző,

                  Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

4. Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának IV. számú módosítása

6. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

Bátaszék, 2024. január 25.                  

 

 

 

                                                                      Dr. Bozsolik Róbert

                                                                     polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás