2018. május 30.-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2018. május 30.-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2018.04.14. - 05.15.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Tájékoztató a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről

125. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Balázs Gábor tű. ezredes, igazgató

Tárgyalja:---

 

2. A város 2017. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

126. számú előterjesztés

 ​    

Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető; Dr. Vas János r. százados őrsparancsnok

Tárgyalja:---

 

3. Beszámoló a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről

127. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Bóta Gyula tűzoltóparancsnok

Tárgyalja:---

 

4. Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2017.évi tevékenységéről

128. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Farkas András elnök

Tárgyalja:---

 

5. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2017. évi szakmai és mérlegbeszámolójának elfogadása

131. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter a Bát-Kom 2004 Kft. ügyvezetője

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A Bátaszékért Marketing NKft. 2017. évi szakmai és mérlegbeszámolójának elfogadása

133. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Csötönyi László a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

138. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                 

8. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2017. évi ellátásáról

132. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

9. Tájékoztató a 2017. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

129. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. A 2017. évi belső ellenőrzésről készített jelentés megvitatása

130. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

134. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

12. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

135. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

13. A II. fogorvosi körzet működtetésének átadása

101. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A II. fogorvosi körzetben eszközök javításának, beszerzésének jóváhagyása

136. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Külterületi utak használatáról, fenntartásáról, karbantartásáról szóló szabályzat módosítása

139. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Javaslat vadkamerák beszerzésére

141. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Javaslat a NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 2017. évi támogatására

137. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Az E.R.Ö.V Zrt. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének tudomásul vétele

149. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Nyéki utcai járda felújítására (I. ütem) kivitelező kiválasztása

142. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Petőfi Sándor Művelődési Ház felújításának jóváhagyása

143. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. A Bátaszék belterület 589/2 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásának megvitatása

144. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Malomszög szivattyúállomás kialakításához tervező kiválasztása

145. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. Kövesd, Lajvér 2018. évi fejlesztése műszaki tartalmának meghatározása

146. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. A Kossuth u. 3. szám alatti ingatlan állagmegóvása

147. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

25. Városi Sportcsarnok felújítási munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztása

148. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

26. Önkormányzati tulajdonban lévő földterületre érkezett vételi ajánlat megvitatása

150. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

27. A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák  kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtása

76. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

28. Döntés Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzatának 2018. évi módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat lefolytatásáról, és a partnerségi egyeztetés lezárásáról

151. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

29. A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

152. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

30. A Quaregnon-i nemzetközi játékokra utazó önkormányzati delegáció jóváhagyása

153. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

31. Városi könyvtár felújítására kivitelező kiválasztása

140. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

32. A karácsonyi díszvilágításra 2018. évi pályázat benyújtása

154. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

33. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2018. május 17.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás