2024. május 22-i testületi ülés

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2024. május 22-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

​  Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A város 2023. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

82. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezető

Készítette:    Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezető

Tárgyalja:---

 

2. Tájékoztató a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén végzett 2023. évi tevékenységéről

85. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok igazgató

Készítette:    Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltségvezető                           

Tárgyalja:---

 

3. Beszámoló a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről

83. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Ill József mb. tűzoltóparancsnok   

Tárgyalja:---

 

4. Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2023. évi tevékenységéről

84. számú előterjesztés

Előterjesztő: Farkas András elnök

Készítette:    Farkas András elnök

Tárgyalja:---

 

5. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

86. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette:    Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:   Felügyelő Bizottság  

      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának és szakmai beszámolójának elfogadása

87. számú előterjesztés

            

Előterjesztő: Bencze Diána ügyvezető

Készítette:    Bencze Diána ügyvezető

Tárgyalja:    Felügyelő Bizottság

       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Éves összefoglaló jelentés Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységek tapasztalatairól, valamint tájékoztatás a külső ellenőrzésekről

96. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

81. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető,

       Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

9. Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

90. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető,

        Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

                     Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

10. Tájékoztató a 2023. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

89. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    Kőművesné Monigl Zsuzsanna főtanácsos,

       Dárdai Adrienn vezető tanácsos

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

88. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető,

       Simon Csabáné MOB óvodaigazgató

                    Boros Zsuzsanna szociális ügyintéző,

       Péter Róbert szociális ügyintéző

Tárgyalja:  Szociális Bizottság

 

12. Autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra kötendő közszolgáltatási pályázati kiírás elfogadása

91. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat központosított közbeszerzés keretében történő energia beszerzésre 

92. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző,

       Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A BÁT-KOM 2004. Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés XIX. módosításának jóváhagyása

93. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Önkormányzati saját forrásból a 2024. évi szúnyoggyérítés elrendelése

94. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Döntés a Budai utca 7. szám alatti műemlék épület (Számvevőség épülete) felújítása II. ütemére vállalkozó kiválasztása

97. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. A nemzetközi Eurómóka/Juxspiele játékokon való részvétellel kapcsolatos döntés hatályon kívül helyezése

98. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:---

 

18. Szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata (ZÁRT ülésen)

95. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:---

 

 

 

19. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

 

Bátaszék, 2024. május 16.

Dr. Bozsolik Róbert

                                                                                                              polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás