2017. december 13-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2017. december 13.-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

Napirend előtt

 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

*            Kérdések, interpellációk

*            Bejelentések

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2017.11.17. - 2017.12.01.


 

 

Napirendi javaslat

 

1. Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2017. évi működéséről

255. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Rudolf László, a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

2. A Bátaszékért Marketing NKft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

256. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Izsák Mónika, a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

                             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                            Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága

 

3. A Bátaszékért Marketing Nkft.-vel megkötött szerződések felülvizsgálata

257. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Izsák Mónika, a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

                             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                            Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága

 

4. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

259. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter, a BÁT-KOM 2004 Kft. ügyvezetője

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                            BÁT-KOM 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

 

5. A BÁT-KOM 2004 Kft.-vel megkötött szerződések felülvizsgálata

258. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter, a BÁT-KOM 2004 Kft. ügyvezetője

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                            BÁT-KOM 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

 

6. Az önkormányzati bérlakás állomány 2018. évi felújítási tervének jóváhagyása

260. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Bátaszék Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

261. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Javaslat az ellátottak juttatásai előirányzatok közötti forrás átcsoportosítására

262. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Szociális Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A képviselő- testület 2018. évi üléstervének megvitatása

263. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

10. Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozással kapcsolatban a Magyar Államkincstárral kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása

264. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A Panteon Kegyeleti Közszolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyása

265. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás biztosítása

266. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A 0131/2. hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan jogi helyzetének megvitatása

267. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása

268. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: ---

 

15. Bátaszék Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

269. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

16. Euromóka játékok megrendezésének elhalasztása

270. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

17. Javaslat védőoltások támogatására

271. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Megváltozott munkaképességű dolgozók 2018. évi foglalkoztatásának jóváhagyása

272. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Kalász János Városi Sportcsarnokban új áram mérőhely kialakítása

273. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Javaslat az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt műszaki tartalmának módosítására

274. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

21. Gombaprojekttel kapcsolatos megállapodások felülvizsgálata

275. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Bátaszéki Sport Egyesület részére TAO sportfejlesztési támogatás önerejének biztosítása

276. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. A Norvég Alap Kétoldalú kapcsolatok fejlesztése pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok elvégzésére vállalkozó kiválasztása

244. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák  kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati konstrukció keretében benyújtandó pályázat elkészítésére       pályázatíró megbízása

245. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

25. A Petőfi Sándor Művelődési Ház felújításának I. üteméhez kivitelező kiválasztása​

277. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

26. Bátaszék Város Alpolgármestere 2017.évi munkájának értékelése

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonnyai József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

27. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: ---

 

28. Önkormányzati bérlakások szolgálati célra történő kiutalása

278. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Bátaszék, 2017. december 1.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás