2022. szeptember 28-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. szeptember 28-án (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

 

1.  Javaslat a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására

180. számú előterjesztés

      

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető                  

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Döntés a II. fogorvosi körzettel kapcsolatos kérelemről

181. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

3A Keresztély Gyula Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

182. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Sági Lajosné igazgató

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4Bátaszéki Sport Egyesület tartozás elengedési kérelem

           193. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                                   

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Bátaszéki Sport Egyesület a  Városi Tanuszoda nyitva tartási idejének módosítása iránti kérelme

194. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

            Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

6Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről

183. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                         Adorján Viktória pénzügyi előadó

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                 Szociális Bizottság

           

7. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása 

184. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                         Adorján Viktória pénzügyi előadó

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Szociális Bizottság

 

8. Döntés a szociális előirányzatok módosításáról, továbbá természetbeni szociális juttatáshoz szükséges kötelezettségvállalás jóváhagyása

196. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr Firle-Paksi Anna aljegyző

     Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                  Szociális Bizottság

 

9. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjairól és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

191. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                Szociális Bizottság

 

10. Fizikoterápiai kezelések biztosítására megkötött szerződés vállalkozói díjának módosítása iránti kérelem

185. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

186. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

12. Természetbeni szociális juttatásokhoz szükséges kötelezettségvállalások jóváhagyása

192. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző            

                                    Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                   Szociális Bizottság          

 

13. A  Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha, konyhai egységén használati melegvíz ellátásához szivattyú beépítésére forrás biztosítására  

187. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

14. Döntés az önkormányzati tulajdonú 61/19 hrsz. ingatlant terhelő jogok bejegyzéséről

176. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kötendő kártalanítási megállapodás jóváhagyása          

188. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.  A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása iránti eljárás megindítása

189. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. A belterület egyes részeinek közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

190.  számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

 

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2022. szeptember 22.

                                                          

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás