2016. június 29-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  június 29-án (szerdán) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Tájékoztató a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről

129. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Balázs Gábor tű.ezredes, igazgató

Tárgyalja: -----

 

 

      

2.

Bátaszék Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.5.) önk.-i rendelet I. számú módosításáról

136. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 ​   

3.

A BÁT-KOM 2004. Kft-vel kötendő új közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

105. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

4.

A BÁT-KOM 2004. Kft. vel, közfoglalkoztatás ellátására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

106. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

5.

A Tanuszoda 2016. évi felújítási tervének jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

143. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

  

6.

Tájékoztató a Gárdonyi utcai önkormányzati tulajdonú lakások felújításáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

37. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  

7.

Tájékoztató a 2015. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

138. számú előterjesztés

Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   

8.

Az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2015. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

141. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 ​    

9.

Jelentés a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2015. évi szakfelügyeleti ellenőrzése megállapítására készített Intézkedési Terv végrehajtásáról

132. számú előterjesztés

Előterjesztő: Sági Lajosné igazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

  

10.

A Keresztély Gyula Városi Könyvtár épületének karbantartásához forrás biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

146. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  ​​

11.

Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2015. évi ellátásáról

144. számú előterjesztés

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság 

 

 

  

12.

Bátaszék Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése

150. számú előterjesztés

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság 

 

  

13.

Tájékoztatás a Gondozási Központ által működtetett család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellenőrzéséről

157. számú előterjesztés

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság 

 

 

14.

A gyermekétkeztetési térítési díjak felülvizsgálata (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

145. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester  

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

15.

Tájékoztatás a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egységének hatósági ellenőrzéséről

149. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság  

 

 

16.

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évében indítható csoportszámának és dolgozói létszámának véleményezésére

148. számú előterjesztés

Előterjesztő: Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

17.

Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra

135. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  ​

18.

A 2016. évi II. közfoglalkoztatási program elfogadása

134. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

   

19.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó egyéb döntések meghozatala

137. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

20.

A BSE részére biztosított céltartalék keret felhasználásának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

155. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

21.

Tájékoztató a vadászati jogról, felhatalmazás nyilatkozattételre (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

77. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

          

22.

Bátaszék város területén 2016. évi városfejlesztési feladatok meghatározása

114. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 ​ 

23.

A Kövesd és Lajvér területén fejlesztési feladatok meghatározása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

115. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

24.

Az 594/1 hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezése (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

154. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

25.

A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti intézményi konyha felújítására vonatkozó fejlesztési célú pályázat jóváhagyása

147. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

26.

A TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

151. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

27.

Karácsonyi díszvilágításra 2016. évi pályázat benyújtása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

153. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

   ​ 

28.

Belterületi utak közlekedésforgalmi szabályozottsága kiegészítése

139. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

29.

Werner Balázs önkormányzati tulajdonban lévő földterület vételi kérelme (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

158. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

   

30.

Az oktatási-nevelési intézmények auláinak hasznosítása

131. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

31.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés I. számú módosításának jóváhagyása

140. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

32.

Rádió Antritt Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyása

156. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

33.

A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

130. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

34.

Nagybaracskai Gitártábor bátaszéki részvevőinek támogatása

142. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

35.

Önkormányzati delegációk jóváhagyása a besigheim-ottmarsheimi jubileumi ünnepségre és a ditrói Euromóka/Juxspiele játékokra

133. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

36.

Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása

160. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

37.

Naperőművek létesítéséhez terület bérbeadása

161. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

       

38.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária aljegyző

 

 

Bátaszék, 2016. június 17.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás