2017. április 26-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017.  április 26-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Bátaszék Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

75. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

     

 
2.

Tájékoztató a Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2016. évi tevékenységéről

76. számú előterjesztés

Előterjesztő: kuratóriumi elnökök

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Szociális Bizottság

 

 

     

 
3.

A lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

77. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 
 

 

 
4.

Bátaszék város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása

78. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 
5.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

79. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 
6.

A civil szervezetek 2017. évi támogatása

80. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    

 
7.

A 2017. évi TETT támogatásról szóló támogatási alszerződés jóváhagyása

81. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

       

 
8.

 

A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti fejlesztési célú pályázatok jóváhagyása

82. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
9.

Döntés a Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet Bátaszék közösségi alapjába tartozó vagyonának átadás- átvételéről

83. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
10.

A víziközmű- rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről szóló írásbeli megállapodások jóváhagyása

84. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    

 
11.

Beszámoló  a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről

85. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dél- Dunántúli Közlekedési Központ

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
12.

A Dél- Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel „v.a.” kötendő engedményezési szerződés jóváhagyása

86. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 

 
13.

A Bátaszék II. Géza Gimnázium intézményvezetésére benyújtott pályázat véleményezése

87. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 
 

   

 
14.

Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

88. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 
 

     

 
15.

Hunyadi utca 2/A. szám alatti önkormányzati bérlakások részleges felújítására kivitelező kiválasztása

89. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
16.

Egyes beruházási, felújítási és üzemeltetési feladatok/munkák elvégzésére vállalkozók kiválasztása

90. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

   

 
17

A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 számú projekttel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hozott döntés teljesítése​

91. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

       

 
18.

Javaslat Czebe Jánosné verses kötetének támogatására

93. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 
19.

Javaslat a város 875. évfordulója alkalmából adományozandó kitüntetésekre (ZÁRT ülésen)

92. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

   
20.

Amatőr operatőri alkotó táborban való részvétel támogatása

94. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 

 
21.

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó Köztestület alapszabályának módosítása​

95. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 

 
22.

A felhagyott agyagbánya területeinek megvásárlása érdekében vételi ajánlat módosítása​​

96. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

   

 
23.

Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről​

97. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonnyai József pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 
24.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 
     

Bátaszék, 2017. április 18.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás